SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Benefity zamestnávania pracovnej sily v Srbsku

Medzinárodné spoločnosti pôsobiace na Slovensku ako aj ich slovenské partnerské spoločnosti, čoraz častejšie vyhľadávajú vhodných zamestnancov v záhraničí, z dôvodu nedostatku miestnej pracovnej sily. Týka sa to ako krajín EU tak aj tretích krajín za hraniciami Európskej Únie. Pracovníkov ím následne sprostredkovávajú personalne agentúry ktoré robia nábory priamo v danej krajine. Keď ide o občanov EÚ,sú to najmä pracovníci z Rumúnska a Bulharska, kým z tretích krajín sa pracovná sila hľadá hlavne medzi občanmi v Srbsku, Bosny a Hercegovine a na Ukrajine. Problém nedostatku pracovníkov na Slovensku je už evidentný a pravdepodobne sa firmy budú s touto situáciou dlhodobo potýkať. Preto niektoré spoločnosti začali uvažovať aj nad inými možnostiami ako sa s týmto problémom popasovať a to spôsobom,aby to bolo pre firmy výhodné z hľadiska výrobných a mzdových nákladov. Jedna z takých možností je presun výrobných prevádzok do krajín odkiaľ pracovníci pochádzajú, v tomto prípade do Srbska, kde by pre slovenské spoločnosti mohla byť zaujímavá ponuka benefitov aj z hľadiska zníženia nákladov na zamestnancov.

V Srbsku je dostatok kvalifikovanej pracovnej sily, ktorá sa ročne zvyšuje o cca 47.500 absolventov vyšších a vysokých škôl. Žiaľ, z dôvodu nedostatku pracovných príležitostí, odlev spomínanej pracovnej sily do záhraničia stále narastá. Na základe prieskumu z 3. kvartálu 2017 roku, nezamestnanosť obyvateľstva v Srbsku dosahovala 12,9% ( od veku 15 rokov).Z pohľadu geografickej štruktúry, najväčšia nezamestnanosť je v oblasti južného a východného Srbska, (14,1) a najmenšia v oblasti Vojvodiny na severe krajiny (11,7) uvádza sa na portále Hospodárskej komory Srbska. V skutočnosti sú čísla oveľa vyššie, údaje za rok 2017 podľa Slovensko - Srbskej obchodnej komory hovoria o 618 000 nezamestnaných.

Priemerná hrubá mzda v Srbsku dosahuje 64.602 RSD (547 EUR), pričom priemerná čistá mzda bez daní a odvodov dosahuje 46 879 RSD (397 EUR).

Kvalifikovaná a lacná pracovná sila, štátne dotácie pre investorov, geografická poloha Srbska ako aj Dohoda o voľnom obchode s Ruskou Federáciou sú fakty, ktoré by mohli byť pre slovenských podnikateľov zaujímavé. Krajina sa snaží prilákať zahraničných investorov aj prostredníctvom investičných benefitov a daňových úľav. Napríklad, daň z príjmu zamestnanca sa pohybuje na úrovni iba 10 %, čo je v porovnaní so slovenským náprotivkom 19-25%, nízke číslo.

Celkové náklady zamestnávateľa sú na úrovni iba 50% nákladov v krajinách EU bývalého Východného bloku. Náklady sociálného zabezpečenia a daň z príjmu občanov sú síce na úrovni približne 65% čistej mzdy, no daňové zaťaženie pre zamestnávateľov sa však môže znížiť prostredníctvom rôznych finančných a daňových stimulov. Od 01. júla 2014 roku bola napríklad možná refundácia časti nákladov na daň z príjmu ako aj nákladov na sociálne zabezpečenie, ktoré trvalo do konca roka 2017. Investor ktorý vytvorí nové pracovné miesta v súvislosti s investičným projektom v rámci danej samosprávnej jednotky, môže tiež čerpať dotácie v 20% - 40% oprávnených nákladov a z titulu miezd v rozsahu 3.000 eur - 7.000 eur. Vyhláška pritom nerobí rozdiely pri zahraničných a domácich investoroch. Vo všeobecnosti, Srbsko prispôsobilo svoje zákonodarstvo legislatíve EÚ vo všetkých dôležitých odvetviach. Pracovno - právne vzťahy v Srbsku sú regulované cez Zákonník práce - "Zakon o radu („Sl. glasnik RS“, br. 24/2005, 61/2005, 54/2009, 32/2013,75/2014, 13/2017- US, 113/2017)".

Netreba tiež zabúdať že vo Vojvodine existuje početná slovenská národnostná menšina, ktorá je dostatočne jazykovo vybavená a a oboznámená zo slovenskými reáliami či už prostredníctvom kablovej TV a internetu alebo si prinášajú skúsenosti priamo zo Slovenska. Slováci zo Srbska by mohli byť významným pojítkom medzi Srbskom a Slovenskom a celkovo s EÚ nielen v kultúre a politike ale aj v oblasti obchodnej spolupráce.

Srbská republika je regionálnym lídrom v priemysle a snaží sa využiť svoje kapacity na spoluprácu s poprednými svetovými spoločnostiami. Týka sa to najmä oblastí automobilového priemyslu, potravinárstva a poľnohospodárstva, ako aj metalurgii, ktoré okrem Verejného sektoru zamestnávajú najviac obyvateľstva.

Podľa informácii z Agentúry pre rozvoj Vojvodiny, na severe Srbska pôsobia 5 slovenských spoločností::AquaPark Petroland v Báčskom Petrovci, Tatravagonka Bratstvo v Subotici, Závod na výrobu metiel Eco Clean Brooms v Selenči, Biopel v Báčskom Petrovci je firma špecializujúca sa na výrobu peliet z biomasy a spoločnosť Prima Energy, slovenský investor prvej solárnej elektrárne o výkone 1MW vo Vojvodine, ktorá sa nachádza v meste Beočin.replica watches

Ak sa rozhodnete premiestniť svoje podnikateľské aktivity do Srbska, ktorého hranice sú vzdialené od Bratislavi iba 420 km, ako investor mate možnosť využívať širokú paletu benefitov a finančnú podporu pri vytváraní nových pracovných miest. Slovensko– Srbská obchodná komora, združenie ktorá zastrešuje slovenských a srbských podnikateľov, vie poskytnúť odborné poradenstvo týkajúce sa problematiky zakladania firiem v Srbsku,ako aj daňové a právne poradenstvo ohľadom pracovno - právnych vzťahov, účtovníctva a pri vyhľadávaní vhodných obchodných partnerov.      ©SSOK 2014