SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


„RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY – OBNOVA II“

PREDSTAVUJEME VÁM

Knižnú publikáciu „RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY – OBNOVA II“

Spoločnosť Dynamic SK, s.r.o., ktorej spoločníkom a konateľom je Ing. Pavol Nekoranec, jeden zo zakladateľov SLOVENSKO– SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY, sa v rámci svojej obchodnej činnosti venuje aj vydavateľskej činnosti, v rámci ktorej vydala knižnú publikáciu „RODINNÉ A BYTOVÉ DOMY – OBNOVA II“.

Uvedená publikácia sa zaoberá praktickými radami v oblasti obnovy budov (rodinných a obytných budov)s dôrazom na znižovanie ich energetickej náročnosti.

Touto príležitosťou poukazujemeiba na niektoré vybrané témy - časti, ktoré sú spracované v uvedenej publikácii.replika saat

Viac podrobností nájdete nastránke: http://www.byvanie2021.sk/

S autorom publikácie sa môžete priamo kontaktovať na jeho e-mailovej adrese nekoranec@dynamicsk.sk

https://www.shoeshellen.com      ©SSOK 2014