SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Slovensko čoraz častejšie hľadá pracovné sily v radoch cudzincov

Audemars Piguet Replica Nezamestnanosť na Slovensku prudko klesá, stále je však najvyššia v regióne a vo viacerých okresoch, na východe a juhu krajiny presahuje 10 %. Najmä v západných okresoch podnikateľom chýbajú voľné pracovné sily a čoraz viac využívajú pracovníkov zo zahraničia. - Uvádza sa v úvode v tlačovej správy INEKO-a.

Účastníci spoločného seminára preto diskutovali o možnostiach uspokojenia dopytu zamestnávateľov či už využitím domácich pracovníkov alebo imigráciou. Podľa viacerých účastníkov domáce zdroje v požadovanom množstve a kvalite nestačia a Slovensko potrebuje viac pracovných imigrantov z tretích krajín. Opatrenia na zamestnanosť v regiónoch, kde je nedostatok pracovníkov, zahŕňajú podľa generálneho riaditeľa Ústredia práce,sociálnych vecí a rodiny SR Mariána Valentoviča zamestnávanie ľudí z tretích krajín. Budú sa zverejňovať voľné pracovné miesta a zamestnávatelia budú mať možnosť zrýchlenou formou v týchto regiónoch prijímať pracovníkov z iných krajín. Valentovič tiež predstavil opatrenia ktoré by zamedzilo vytláčaniu domácej pracovnej sily aj zriadením primeraného ubytovania pre zamestnancov. Za posledné roky sa zvýšil počet vydaných povolení na zamestnávanie príslušníkov tretích krajín. - Povedal replica uhren riadite ľINEKO Peter Goliáš, ktorý uviedol že najviac cudzincov prichádzajúcich do SR je zo Srbska. Podľa prieskumu INEKO a Podnikateľskej aliancie Slovenska (PAS) približne 25 %zamestnávateľov rieši nedostatok pracovníkov zamestnávaním cudzincov. - Pokračuje sa ďalej v správe.

Marián Valentovič tiež informoval, že v priebehu tohto roka prejde rekvalifikáciou a tréningom 60-tisíc uchádzačov o prácu na Slovensku. Podmienky pre príchod cudzincov sa podľa neho uľahčia od 1. mája, vďaka novele zákona o službách zamestnanosti a to najmä pre nedostatkové pozície v okresoch s nezamestnanosťou nižšou ako 5 %. Viacerí cudzinci majú problém získať povolenie na prácu a pobyt od cudzineckej polície, sťažujú sa na dlhý a komplikovaný administratívny proces,“ povedal Goliaš. Aj preto 45 %respondentov víta najnovšiu novelu zákona o službách zamestnanosti.Viceprezident Republikovej únie zamestnávateľov Mário Lelovský upozornil, že ďalší rast ekonomiky bude z dôvodu nedostatku pracovníkov limitovaný „Slovensko nemá plán, ako riešiť dopady demografie. Bez organizovanej imigrácie a bez investícií do vzdelávania a moderných technológií to nepôjde,“ povedal. Podľa neho, Slovensko potrebuje v najbližších desiatich rokoch inteligentnú pracovnú imigráciu 100 až 200 tisíc cudzincov. Lucia Šrámková, riaditeľka Inštitútu finančnej politiky pri ministerstve financií vo svojom vystúpení povedala, že nesúlad na trhu práce by sa mohol zmierniť aj návratom Slovákov ktorí odišli do zahraničia. Doplnila tiež, že možnosťou je aj prilákať viac cudzincov s tým, že na základe analýzy sú mzdy Slovákov a cudzincov na približne rovnakých pozíciách pomerne rovnaké. Šrámková pripomenula, že SR je spomedzi krajín OECD jednou z krajín,ktoré najviac ohrozuje robotizácia. - Píše sa v denníku Pravda na túto tému.

Potreba zamestnávať cudzincov bude s rozvojom ekonomiky a starnutím obyvateľstva čoraz naliehavejšia. Preto je nutné zmeniť imigračný systém, aby pružne reagoval na požiadavky zamestnávateľov pri čo najmenších negatívnych dopadoch na domáce obyvateľstvo. - Uvádza sa na záver semináru.      ©SSOK 2014