SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


WEBINÁR - POROVNANIE DAŇOVÝCH A ODVODOVÝCH POVINNOSTÍ PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU A V SRBSKU

na medzinárodný webinár SLOVENSKO-SRBSKEJ OBCHODNEJ KOMORY natému

POROVNANIE DAŇOVÝCH A ODVODOVÝCHPOVINNOSTÍ PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV NA SLOVENSKU A V SRBSKU

ktorý sa uskutoční dňa

22.10.2021 (v piatok) o 11:00 hod.

Lektori:

1), konateľspoločnosti Richter and Partners, odborník na účtovné a daňové právo(Slovenská republika)

2)Ing. Gordana Ivić, odborníkna účtovníctvo a daňové právo (Srbská republika)

O webinári:

Obsahom webinára bude porovnanie daňovýcha odvodových povinností na Slovensku a v Srbsku. Webinár jeurčený hlavne pre spoločnosti a ostatné obchodné subjekty, ktoré realizujúsvoje obchodné aktivity na Slovensku a v Srbsku alebo o tom lenuvažujú.

Lektorky sa dlhodobo venujú problematikeúčtovníctva a daní na Slovensku a v Srbsku, poskytujú svojimklientom účtovné a daňové služby, zastupujú ich v daňovýchkonaniach pred slovenskýmia srbskými daňovými orgánmi.

Jazyk webinára je slovenský a srbský s tým,že je zabezpečený preklad do srbčiny a slovenčiny.

Účasť na webinári je bezplatná a jemožné aktívne sa zapojiť kladením otázok.

Predpokladaný časť trvania 90 min.

V prípade Vášho záujmu zúčastniť sawebinára nás kontaktujte e-mailom na office@ssok.eu, v ktorom uveďtenázov osoby, resp. spoločnosti, ktorá má záujem sa webináru zúčastniťa uveďte e-mail, na ktorý Vám bude zaslaný link na online pripojenieprostredníctvom aplikácie Microsoft Teams.

Záujemcom o seminár bude dňa21.10.2021 v poobedňajších hodinách na uvedený e-mail zaslaný link,prostredníctvom ktorého sa budú môcť pripojiť na webinár online prostredníctvomaplikácie Microsoft Teams.  Replica Omega      ©SSOK 2014