SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Reálna cena plynu

„Občania a hospodárstvo od 01.01. 2014 budú musieť platiť ekonomickú´cenu plynu. Ich dlhy sa viac nebudú tolerovať“ - oznámil riaditeľ Srbijagasu Dušan Bajatović a dodal, že tento verejný štátny podnik v budúcnosti bude musieť zinkasovať všetko, čo dodá spotrebiteľom, vyjmúc možno škôl, nemocníc a materských škôl. Len v ich prípade môžu byť určité ústupky. Riaditeľ Srbijagasu vysvetlil, že na tento spôsob do štátneho rozpočtu prispejú so 60 miliónmi eur, čo možno označiť ako časť opatrení fiškálnej politiky. Nejde o skutočné zdraženie, lež iba o zlaďovanie ceny s reálnymi trovami, ktoré v najmenšej miere padnú na plecia konečných spotrebiteľov. Nejde ani o nejakú novú taxu, lež o zlaďovanie ceny transportu a ceny poplatku, keďže doteraz cena plynu bola nereálna. „Doteraz sme sa zadlžovali na úkor spotrebiteľov a naše dlhy splácali občania Srbska. Teda, od nasledujúceho roku trovy budú splácať len tí, ktorí plyn aj používajú. Je to spravodlivejšie a nie ako doteraz, keď dlhy spotrebiteľov platili všetci občania Srbska“ - vysvetlil D. Bajatović. „Od nasledujúceho roku VP Srbijagas prakticky bude zarábať pre štát a tým postupne znižovať rozpočtové trovy, ktoré štátu spôsoboval. Prakticky, Srbijagas využije právo, vyplývajúce zo zákona a plyn bude predávať za reálnu cenu“ – hovorí riaditeľ Bajatović. Týmto chcel odpovedať na permanentné kritiky na účet podnikania Srbijagasu, ktorý, podľa odhadov Fiškálnej rady, verejný dlh Srbska zvýšil o 800 miliónov eur. Hermes Handbags Straty Srbijagasu v rokoch 2012 a 2013 boli obrovské – predvlani dosiahli 37 a už vlani takmer 500 miliárd dinárov.riaditeľ Srbijagasu D.Bajatović


      ©SSOK 2014