SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky










Otvorené veľtrhy Lorista

Na Novosadskom výstavisku v termíne 01.-05.októbra 2014 usporiadali medzinárodné veľtrhy Lorist. Vo vestibule, halách a na otvorenom priestore veľtrhu sa prezentujú vystavovatelia na 47.medzinárodnom veľtrhu lovu, rybolovu, športu a automobilizmu, na 21.medzinárodnom veľtrhu hortikultúry a na 4. veľtrhu lesníctva. Veľtrh koniarstva, 5. v po sebe, sa uskutoční v piatok 3. októbra.


Novosadské výstavisko

Na veľtrhu sú vystavené poľovnícke a rybárske vybavenie, sadenice, výstroj a mechanizácia pre hortikultúru a lesníctvo, motorové vozidlá – komerčný a nákladný program ako aj motocykle. Veľtrh lovu, rybolovu a športu je jeden z najobľúbenejších podujatí Novosadského výstaviska a aj tohto roku ponúka poľovnícke a rybárske vybavenie s veľtrhovou zľavou, ale aj nový segment v tomto termíne – automobilizmus,www.replicadictionary.com čo prispeje k bohatšej ponuke. Návštevníci si môžu pozrieť niekoľko výstav: VP Vojvodinašume pripravil výstavu poľovníckych trofejí, omega replica nazbieraných medzi dvoma veľtrhmi, výstavu Lovecký turizmus včera, dnes, zajtra organizuje Prírodo-matematická fakulta, výstavu starej zbrane pripravila Národná asociácia pre zbraň Srbska. Rybárske novinky si možno obzrieť na stánku Mont-Pressa.V Hale 2 usporiadali Výstavu drobnochovateľov. Na stánku VP Vojvodinašume prezentujú Špeciálnu rezerváciu prírody Obedská bara. Na otvorenom priestore rolex replica italia Novosadského výstaviska pripravili ukážku disciplín zo svetovej súťaže v práci motorovou pílou. Publiku sa predstavia takmer všetci novosadskí predajcovia automobilov. Vystavovatelia avizovali novinky a premiéry na srbskom trhu. Díleri vystavujú automobilový a nákladný program ako aj motocykle. Veľa možností ponúknuť veľtrhové zľavy nieto, no všetci v spolupráci s leasingovými firmami a bankami zabezpečili veľmi atraktívne ponuky ako aj darčeky pre klientov. Generálny sponzor veľtrhov Lorista, spoločnosť Generali osiguranje Srbija pripravil špeciálnu ponuku pre poistenie poľovníkov, rybárov, vodičom a automobilov.



















      ©SSOK 2014