SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Úspešný projekt

Vedci zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU) navrhli systém včasného rolex replica watches varovania pre VP Vodovod a kanalizácia v Novom Sade. Systém má zabrániť tomu, aby na prípravu pitnej vody použili znečistené vodné zdroje. Šlo o projekt NATO Science for Peace and Security, ktorý univerzita v septembri úspešne ukončila.


audemars piguet replica watches


VP Vodovod a kanalizácia Nový Sad

Jedným z možných zdrojov znečistenia zdroja pitnej vody, ktorý trápi mesto Nový Sad, je pozostatok po bombardovaní rafinérie v roku 1999. Vtedy sa všetky zásoby ropy a produkty vyliali do Dunaja. VP Vodovod a kanalizácia Nový Sad zásobuje mesto pitnou vodou z troch zdrojov. Podniku však chýbali presné informácie o tom, ktorý zo zdrojov je v danom okamihu kontaminovaný a ktorý, naopak, neohrozí zdravie obyvateľov. Práve takýto monitorovací systém včasného varovania navrhli odborníci z Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU. Zariadenie bude automaticky odoberať vodu zo zdrojov a vykonávať skríning potenciálne nebezpečných zlúčenín, ktoré sa vo vode môžu nachádzať. Na základe vyhodnotenia rizík dokáže zariadenie okamžite upozorniť vodohospodárov, aby nahradili zdroj pitnej vody iným, pri ktorom v danej chvíli nehrozí nijaké riziko. Projekt z programu NATO Science for Peace and Security v hodnote 270.000 eur, ktorý STU koordinovala, škola ukončila v septembri 2014. Po úspešnej inštalácii zariadení a overení ich prevádzky možno konštatovať, že projekt bol úspešne splnený. Spolupráca STU s partnermi v Srbsku sa však nekončí. Tím Ústavu analytickej chémie Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU koordinuje aktuálne aj v európsky projekt Tempus. V rámci neho bude spolu s Masarykovou univerzitou v Brne a Univerzitou v Portsmouth v ďalších rokoch vzdelávať pracovníkov verejných laboratórií zameraných práve na analýzu rizikových látok a na ochranu životného prostredia a ľudského zdravia.      ©SSOK 2014