SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Overovanie listín v Slovenskej republike

Všeobecne platí, že verejné listiny vydané na území jedného štátu, ktoré majú byť predložené v inom štáte, musia byť overené, pokiaľ majú byť v cudzom štáte uznané. Verejné listiny sú listiny, na ktorých sa nachádza odtlačok pečiatky slovenského úradu (orgánu) alebo úradnej osoby a podpis úradnej osoby. Pristúpením Slovenskej republiky k Haagskemu dohovoru č. 213/2002 Z. z., ktorý nadobudol platnosťreplica watchesv Slovenskej republike dňa 18. februára 2002 sa vo veľkej miere uľahčilo použitie verejných listín vydaných orgánmi krajín dohovoru v Slovenskej republike a taktiež použitie slovenských listín v krajinách dohovoru. Dohovor zrušil požiadavku vyššieho overenia zahraničných verejných listín – superlegalizáciu. Na osvedčenie hodnovernosti listiny a jej použitie v ktoromkoľvek štáte dohovoru je potrebné, aby orgán na to určený, opatril túto listinu osvedčením – apostilou. Signatárske štáty Haagskeho dohovoru z 5. októbra 1961 sú: Albánsko, Andorra, Antiqua a Barbuda, Argentína, Arménsko, Aruba (platí aj pre Arubu a Hol. Antily), Austrália, Azerbajdžan, Bahamy, Bahrain, Barbados, Belgicko, Belize, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Botswana, Brunej Darussalam, Bulharsko, Cookove ostrovy, Cyprus, Česko, Čierna Hora, ČĽR - len Macaou a Hong Kong, Dánsko, Dominika, Dominikánska republika, Ekvádor, Estónsko, Fidži, Fínsko, Francúzsko repliche rolex italia (platí aj pre francúzske departmenty: Guadeloupe, Guyana, Martinik, Reunion, Nová Kaledónia, Walis a Futuna, Francúzska Polynézia), Grécko, Grenada, Gruzínsko, Holandsko a Holandské Antily, Honduras, Chorvátsko, India, Írsko, Island, Izrael, Japonsko, Juhoafrická republika, Kapverdy, Kazachstan, Kirgizsko, Kolumbia, Kórejská republika (južná), Kostarika, Leshoto, Libéria, Lichtenštajnsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Macedónsko, Maďarsko, Malawi, Malta, Marshalove ostrovy, Maurícius, Mexiko, Moldavsko, Monako, Mongolsko, Namíbia, Nemecko, Nikaragua, Niue, Nórsko, Nový Zéland (neplatí pre Tokelau), Ománsky sultanát, Panama, Paraguay, Peru, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Ruská federácia, Salvador, Samoa, San Marino, Seychely, Slovensko, Slovinsko, Spojené štáty americké, Srbsko, Svätá Lucia, Svätý Krištof a Nevis, Svätý Tomáš a Princov ostrov, Svätý Vincent a Grenadíny, Svazijsko, Surinam, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Tonga, Trinidad a Tobago, Turecko, Ukrajina, Uruguaj, Uzbecká republika, Vanuatu, Veľká Británia, VenezuelaNa použitie slovenskej verejnej listiny v niektorom z uvedených štátov, bude potrebné osvedčenie – apostila, vydané príslušným orgánom, ktorým je: Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republikyVerejné listiny neuvedené pri krajských súdoch Slovenskej republiky (napr. listiny vydané krajskými súdmi a Najvyšším súdom Slovenskej republiky)Krajské súdy Slovenskej republikya) Listiny vydané alebo osvedčené okresnými súdmi, notármi, exekútormi alebo justičnými pracovníkmi v pôsobnosti krajského súdub) Preklady vyhotovené súdnymi tlmočníkmi pri krajských súdochMinisterstvo vnútra Slovenskej republikyVerejné listiny vydané v jeho rezorte (vrátane matričných dokladov vydaných Osobitnou matrikou)Ministerstvo školstva Slovenskej republikyVerejné listiny vydané v jeho rezorte (napr. vysvedčenia, diplomy…)Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republikyVerejné listiny vydané v jeho rezorteMinisterstvo obrany Slovenskej republikyVerejné listiny vydané v jeho rezorte Okresné úradya) Matričné doklady (okrem vyhlásení o osobnom stave)b) Verejné listiny vydané orgánmi samosprávMinisterstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republikyVšetky ostatné verejné listiny vydané v Slovenskej republike (výpis z registra trestov, doklady vydané Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky, obchodnými komorami, daňovými úradmi, výpisy z katastra, certifikáty vydané Štátnym úradom pre kontrolu liečiv, Štátny veterinárny a potravinový ústav Bratislava atď.)Zoznam orgánov všetkých signatárskych štátov dohovoru, ktoré sú oprávnené vydávať uvedené osvedčenie – tzv. apostilné orgány, je zverejnený na internetovej stránke Ministerstva spravodlivosti, v sekcii Medzinárodné právo/ Overovanie listín – APOSTILY. Slovenská republika má však uzatvorené s niektorými krajinami dvojstranné zmluvy o právnej pomoci, ktoré odstraňujú požiadavku aj vyššieho overenia justičných verejných listín – apostila. Štátmi, v ktorých nebude potrebná ani superlegalizácia ani apostila sú napríklad Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko, štáty bývalej Juhoslávie.


Overovanie listín


      ©SSOK 2014