SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Výročná schôdza SSOK a Obchodné fórum

Na pôde slovenského veľvyslanectva v rolex replica watches Belehrade 04.03.2016 sa konalo Valné zhromaždenie SSOK. Na úvod predseda Dr. Miroslav Králik podal ročnú správu o činnosti a hospodárení, v ktorej uviedol, že sa počas 8 rokov existencie SSOK jej základná myšlienka zostala tá istá – podporovať vzájomnú spoluprácu slovenských a srbských firiem. Hovoril o aktivitách komory a jej fungovaní tak v sídle ako aj jej pobočke v Novom Sade. Keď ide o hospodárenie, SSOK má pozitívnu bilanciu, čiže v priebehu roku 2015 výdavky boli znížené na minimum. Toho času komora má na účte 3.384,73€ čo by malo postačiť na základné fungovanie aj v tomto roku. Predseda M. Králik hovoril aj o ustanovení Arbitrážneho súdu a o Foto konkurze,ktorý sa má tohto roku uskutočniť v organizácii SSOK. Bude mať názov Slovensko-srbské mosty a zameria sa na tri témy: osobnosť, ľudské dielo a folklór. Po skončení Výročnej schôdze sa konalo obchodné fórum pod názvom Nevyužité možnosti spolupráce medzi slovenskými a srbskými firmami. Na ňom pracovníčka pre ekonomické vzťahy Veľvyslanectva Slovenskej republiky v Srbsku Helena Mravíková hovorila o obchodnej spolupráci oboch krajín. Uviedla, že Slovensko vlani za 11 mesiacov vyviezlo do Srbska tovaru za 270 mil.€, pričom zo Srbska doviezlo za 226 mil. Úroveň obchodu sa každoročne zvyšuje. Srbská energetika je oblasť, v ktorej sa slovenské firmy hodlajú presadiť v srbskom hospodárstve a v ktorej už urobili určité kroky. Pre ne sú zaujímavé fotovoltaické elektrárne, bioplynové stanice, obnoviteľné zdroje energie, tepelná energia, životné prostredie. Omega Constellation Replica


Výročná schôdza SSOK

M.Králik podáva správu

Obchodné fórum


      ©SSOK 2014