SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Hospodárske fórum Investície v Srbsku v oblasti energetiky

V organizácii Slovensko- srbskej obchodnej komory na pôde Slovenského veľvyslanectva v Belehrade v piatok 07.04.2017 sa konalo hospodárske fórum Investície v Srbsku v oblasti energetiky. Na ňom sa zúčastnili minister baníctva a energetiky v srbskej vláde Aleksandar Antić, jeho pomocník poverený obnoviteľnými zdrojmi energie prof. Dr. Milan Bajac veľvyslankyňa SR v Belehrade Dagmar Repčeková, a poradca srbského premiéra pre zahraničné investície Danilo Cicmil.Minister Aleksandar Antić poukázal na skutočnosť, že aj napriek dlhodobým vynikajúcim politickým a nanajvýš priateľským vzťahom Slovenska a Srbska, obchodná výmena a ekonomická spolupráca vôbec, nemajú potrebnú úroveň. Sú však snahy, aby sa taká situácia zmenila v pozitívnom smere. Pre slovenských investorov Srbsko je zaujímavé práve z aspektu energetiky. Konkrétnejšie,využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Slovenská republika má už značné skúsenosti pri výstavbe veterných parkov, využívaní solárnej energie, získavaní energie z bio masy. Veľvyslankyňa Dagmar Repčeková doplnila, že pri dohode o spolupráci oboch štátov v tejto oblasti sa rozhodli dať dôraz na dve veci: energetiku vôbec a prečisťovanie odpadových vôd, čo je v Srbsku príliš veľkým problémom a dáva možnosti slovenským firmám sa etablovať na tomto trhu. Na podnikateľskom fóre bolo počuť aj to, že je 9 firiem z oblasti energetiky zo Slovenska už aktívnych na srbskom trhu.rolex replica Orientovali sa na menšie projekty, čiže na tie, týkajúce sa obecných samospráv. Do roku 2020 Srbsko má záväzok organizovať spotrebu energie v štáte tak, aby až 27 percent tej energie pramenilo z obnoviteľných zdrojov. Až 60 percent z toho sa môže nahradiť z bio masy, už či lesnej alebo z poľnohospodárstva.


predseda SSOK Dr. M. Králik víta ministra A. Antića


      ©SSOK 2014