SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Turecký prúd aj cez Srbsko

Maďarsko a ruský Gasprom podpísali dohodu o predĺžení vetvy plynovodu Turecký prúd cez územie Bulharska a Srbska po Maďarsko, takže je čoraz pravdepodobnejšie, že plynovod bude prechádzať aj cez Srbsko. Nový plynovod, transportujúci zemný plyn do Maďarska, by mal byť vybudovaný do konca roku 2019, pričom Srbsko a Bulharsko už podpísali dohody, potrebné pre realizáciu plánov, vzťahujúcich sa na plynovod. Srbsko by malo preberať plyn na hranici s Bulharskom, takže by muselo vystavať plynovod. Prijímalo by na hranici 9,8 miliárd kubických metrov plynu a vety plynovodu by tiahli k Republike Srbskej, Bosne aHercegovine, Prištine, Chorvátsku. Na údržbe plynovodu by ročne mohli zamestnať 1.000 až 2.000 ľudí. Predsa, Srbsko sotvaže v tejto chvíli má potrebné prostriedky na výstavbu takého plynovodu, veľkého priemeru a finančne náročného, takže určite bude hľadať pomoc zo zahraničia, pravdepodobne od ruského Gaspromu. Prvú časť plynovodu Turecký prúd, ktorá bude zásobovať iba Turecko, zakončia do marca 2018, kým druhú, popod Čierne more, na zásobovanie ruským plynom južnú a juhovýchodnú Európu, vystavajú do roku 2019. Každá vetva plynovodu bude mať kapacitu 15,75 miliárd kubických metrov plynu ročne a celkovú hodnotu projektu odhadli na 11,4 miliardy eur.      ©SSOK 2014