SlovenskýSrpski


Sídlo komory na Slovensku:
Grosslingová 4,
81109 Bratislava

Kontaktná adresa v Srbsku:
Augusta Cesarca 18,
21 000 Novi Sad

Novinky


Legislatívne zmeny v zamestnávaní Srbských občanov na Slovensku a nový Protokol medzi Slovenskom a Srbskom

Informácia zo stretnutia na Ministerstve práce sociálnych vecí a rodiny SR 21. septembra 2017, sa v ústredí Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny na iniciatívu Slovensko – srbskej obchodnej komory uskutočnilo stretnutie zástupcov komory, predsedu Dr. Miroslava Králika a JUDr. Márie Mišekovej, ktorá sa zaoberá zamestnávaním, resp. vysielaním zamestnancov, na ktorom sa rozoberala problematika zamestnávania, resp. vysielania zamestnancov zo Srbska na prácu na Slovensko.

Na stretnutí bolo konštatované, že v danej problematike je v súčasnej dobe veľký počet slovenských spoločností, a to nielen zo skupiny tzv. významných investorov (ako je napr.: VOLKSWAGEN, KIA, JAGUAR, PSA CITROEN),knock off watches ktoré zápasia s nedostatkom kvalitnej pracovnej sily na jednej strane a na strane druhej, slovenská legislatíva nevytvára dostatočný priestor aby tento deficit zamestnancov bol rýchlo a efektívne zmiernený zamestnávaním osôb z tzv. tretích krajín (vrátane Srbska). Spoločne bolo konštatované, že je v tomto smere je nevyhnutná zmena predovšetkým slovenských pracovno-právnych predpisov ako aj predpisov týkajúcich sa pobytu cudzincov na území Slovenska. Podľa vyjadrenia zodpovedných zamestnancov ministerstva, pripravovaná legislatíva v tomto smere by mala skrátiť dobu pri vydávaní pracovných povolení, resp. dobu pri vydávaní povolení na pobyt srbských občanov. V súčasnosti vydávanie pracovných povolení a povolení na pobyt v niektorých prípadoch trvajú tak dlho,Rolex Gold Grün že slovenským zamestnávateľom to spôsobuje dodatočné problémy. Z vyjadrenia zástupcov ministerstva vyplynulo, že pripravované legislatívne zmeny by mali v tomto smere vyjsť v ústrety zamestnávateľom a zmierniť platné prísne podmienky pre zamestnancov zo Srbska. S uplatnením týchto nových zákonných predpisov sa počíta začiatkom júla 2018 billige replica uhren.

Za účelom riešenia aktuálnej situácie na pracovnom trhu na Slovensku, kde je citeľný značný prílev občanov zo Srbska, medzi slovenským ministerstvom a srbským ministerstvom prebieha intenzívna komunikácia. Jej výsledkom by malo byť aj podpísanie medzištátneho protokolu, ktorý by zohľadňoval aktuálnu situáciu a inštitucionálne prispel ku koordinácii oboch ministerstiev na riešení vzťahov Slovenska a Srbska, pokiaľ ide o zamestnávanie a vysielanie občanov Srbska na Slovensku. Podpísanie avizovaného protokolu, ktorý je už legislatívne pripravený sa očakáva pri najbližšom oficiálnom stretnutí predstaviteľov Slovenskej a Srbskej republiky.

Omega replicafake Cartierreplica rolex      ©SSOK 2014